Ringkasan Fikih Puasa Ramadhan

‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz berkata “Barangsiapa beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang diperbuat lebih banyak daripada kebaikan yang diraih.” (Majmu’ Al Fatawa, 2: 382). Pengertian: Puasa secara bahasa berarti menahan diri (al imsak) dari sesuatu. Sedangkan secara istilah, puasa adalah menahan hal tertentu yang dilakukan oleh orang tertentu pada waktu tertentu dengan memenuhi syarat tertentu. (Lihat Kifayatul Akhyar, […]

Bolehkah wanita haidh membaca Al-Qur’an?

Sebenarnya ini merupaka masalah khilafiyah dikalangan Ulama’, sebagian kecil dari mereka mengharamkan membaca Al Qur’an bagi wanita yang sedang haidh, tetapi Jumhur Ulama berpendapat bahwa  wanita yang sedang haidh boleh membaca Al Qur’an, lebih-lebih adanya sesuatu keperluan yang mengharuskannya membaca, seperti takut lupa hafalan Al Qur’annya, muroja’ah, ujian, Ruqyah (pengobatan), dengan syarat tidak menyentuhnya. Karena Mushaf tidak boleh disentuh melainkan […]